Powiat wileński:
Elektrenaj
Grigiskes
Lentwaris
Ukmerge
Szirwintos
Szwenczionis
Trakaj
Wilno
Szalczininkaj
Wilno
Nemenczine
Pabrade
Svencioneliai
Adutiszkis
Auksztadwaris
Awiżeniaj
Bagasławiszkis
Bałtoja Woke
Bezdonus
Cirkliszkis
Dajnawa
Dełtuwa
Deweniszkies
Jejsziszkies
Gełwonaj
Jasiuliszkies
Jasziunaj
Juodszilaj
Kabałda
Kalesninkaj
Kaltanenaj
Kałwelaj
Kernawe
Łabanoras
Liduokiaj
Majszigiała
Mickunaj
Musninkaj
Niemeżis
Onuszkis
Pabajskas
Pagyriaj
Pałunkis
Rudamina
Rudiszkies
Semeliszkies
Senej Trakaj
Szesuolaj
Sesikaj
Skajdiszkies
Szumskas
Szwentule
Taujenaj
Turgielaj
Wałcziunaj
Wepriaj
Widiszkiaj
Wewis
Żajzdriaj
Zawiszonis
Żełwa
Żemajtkiemis
Zibałaj
Naujoji Wilnia
Balsiaj
Dydżeji Resze
Paneriaj
Zujuny