Powiat uteński:
Anikszcziaj
Utena
Ignalina
Zarasaj
Moletaj
Wisaginas
Duksztas
Dusetos
Aknistos
Ałanta
Andrioniszkis
Antalge
Antalepte
Antazawe
Atkocziszkies
Awilaj
Ażuożeriaj
Bałninkaj
Daugajlaj
Debejkiaj
Degucziaj
Didżiasalis
Dimitriszkies
Dubingiaj
Giedrajcziaj
Joniszkis
Kaniukaj
Kawarskas
Kazitiszkis
Kuktiszkies
Kurklaj
Leliunaj
Mełagenj
Naujasis Daugeliszkis
Naujasodis
Naujeeje Elmininkaj
Rimsze
Sałakas
Sałdutiszkis
Skiemonis
Strigajliszkis
Sudejkiaj
Sugincziaj
Surdegis
Swedasaj
Taurangaj
Traupis
Troszkunaj
Turmantas
Twereczius
Użpalaj
Widiszkies
Weszintos
Wiżuonos