Powiat telszewski:
Telsziaj
Płunge
Mażejkiaj
Retawas
Warniaj
Płatelaj
Ałsedżiaj
Barbungas
Balenos
Degajcziaj
Dusejkiaj
Jegirdżiaj
Gadupawas
Janapole
Kałnenaj
Krakia
Kula
Lajżuwa
Łauko Soda
Leckawa
Łuoke
Nierimdajcziaj
Niewarenaj
Pałnosaj
Pawandene
Pikelaj
Prusalaj
Rajniaj
Ruszkienaj
Szatejkiaj
Sausłaukis
Seda
Stałgenaj
Tirkszlaj
Truszkiaj
Tweraj
Ubiszke
Warkalaj
Wekszniaj
Żarenaj
Żemaczij Kalwaria
Żemale
Żidikaj