Powiat tauragski:
Taurag
Jurbarkas
Pagetiaj
Sziłale
Adakawas
Batakiaj
Butkielaj
Jeczaj
Jerżiłkas
Gaure
Jurbarkaj
Kaltinenaj
Kłausucziaj
Kwedarna
Łauksargiaj
Łaukuwa
Łumpenaj
Mażonaj
Natkyszkiaj
Pagramantis
Pajuralis
Pajuris
Panemune
Raudone
Rukaj
Seredżius
Sziauduwa
Sziłgalaj
Szimkajcziaj
Skaudwile
Skirnemune
Smalininkaj
Stakiaj
Teneniaj
Upina
Wadżgiris
Weliuona
Weszwile
Wilkiszkiaj
Winginkaj
Żwingiaj
Żigajcziaj