Powiat szaulajski:
Kielme
Kurszenaj
Szaulaj
Naujoji Akmiani
Joniszkis
Pakruojnis
Radwiliszkis
Rekiwa
Akmene
Ałksnipiaj
Auksztełkaj
Auksztełke
Bajsogała
Bariumaj
Bazilionaj
Bubiaj
Drasucziaj
Gataucziaj
Ginkunaj
Grinkiszkis
Gruzdżiaj
Jowaraj
Jurdajcziaj
Kajriaj
Karklenaj
Kiwulaj
Kłowajniaj
Krażaj
Kriukaj
Kruopiaj
Kukecziaj
Kurtuwenaj
Kutiszkiaj
Kużiaj
Linkawicziaj
Linkuwa
Liolaj
Ligumaj
Meszkuicziaj
Pakirszinis
Pałonaj
Papile
Paszile
Paszuszwis
Paszwitinis
Pawarticziaja
Petrasziunaj
Pociunelaj
Rozalimas
Szakina
Szaukienaj
Szaukotas
Szeduwa
Sziaulenaj
Sidabrawas
Szilenaj
Skajtsgiris
Tirulaj
Tituwenaj
Użwentis
Wadaktaj
Wajguwa
Wenta
Wijolaj
Żagara
Żarlaj
Żejmelis
Siauliai