Powiat paneweżski:
Rokiszkis
Paneweżis
Birżaj
Kupiszkis
Paswalis
Ramygała
Adomyne
Alizawa
Antaszawa
Auksztupenaj
Bojoraj
Dembawa
Daujenaj
Duokiszkis
Czedasaj
Geleżiaj
Kamajaj
Kawoliżkis
Kupreliszkis
Krikliniaj
Krinczinas
Pabirże
Papilis
Pandelis
Pelewene
Pajeszmeniaj
Pażaeniaj
Panemunelis
Panemunis
Piniawa
Pumniepaj
Pużałotas
Obelaj
Rinkuszkiaj
Rudilaj
Raguwa
Sałos
Sałamestis
Sałocziaj
Senasis Subaczius
Szepeta
Skemaj
Skapiszkis
Subaczius
Szimonus
Sziłagałus
Smiłgiaj
Sziłaj
Suwajniszkis
Łajbgalaj
Liubine
Joniszkielis
Jotajniaj
Juodupe
Jużitaj
Wabałninkas
Wadokiaj
Waszkaj
Wajwadaj
Wełżis
Nartejkiaj
Noriunaj
Niemunelio Radwiliszkis
Naujammestis
Medejkiaj
Meżiszkiaj
Mikoliszkis
Ustukiaj
Krekenawa