Powiat marjampolski:
Wilkawiszkis
Kalwarija
Kazłu Ruda
Marijampole
Szakiaj
Kibartaj
Antanawas
Bartninkaj
Barzdaji
Dauksziaji
Dwarnej
Giedriaj
Giebrucziaj
Girenaj
Gełgaduszkis
Graniszkiaj
Griszkabudis
Gudełaj
Iklauka
Igliszkielaj
Jungenaj
Jure
Keturwałakiaj
Kriukaj
Kudirkos Naumestis
Lekecziaj
Liudwinawas
Łuksziaj
Nieticzkampis
Mokołaj
Paeżeriaj
Pataszine
Pilwiszkiaj
Puskielniaj
Pajewonus
Sasnawa
Sintautaj
Szunskaj
Stotis
Trakiszkiaj
Wersziaj
Wirbalis
Wisztytis
Żemoje Panemune
Żwirgżdacziaj
Żełswa