Powiat kłajpedzki:
Pałanga
Gargżdaj
Kłajpeda
Kretinga
Skuodas
Szwiantoji
Juodkrante
Sziłute
Nida
Drewerna
Rusne
Mys Wente
Agłuonenaj
Barstycziaj
Darbenaj
Dauksiaj
Derceklaj
Dowilaj
Endrejawas
Gardamas
Gruszłauke
Junczkajcziaj
Kartena
Katycziaj
Kretingale
Kretyngsodis
Kułupenaj
Kurmajcziaj
Kintaj
Notenaj
Niaringa
Macikaj
Mażeja Rusupiaj
Mozedis
Lenkimaj
Pagryniaj
Prekule
Padwariaj
Szates
Szauklaj
Saugos
Sałantaj
Szwekszna
Traksedżiaj
Iłakiej
Wajtunas
Wewirżenaj
Weżajcziaj
Wydmantaj
Żemajczi Naumestus
Palanga