Grecja:
Attyka
Epir i Macedonia Zachodnia
Kreta
Macedonia i Tracja
Peloponez, Grecja Zachodnia i Jonia
Tesalia i Grecja ƚrodkowa
Wyspy Egejskie