Wszystkie miasta:
Blida
Skikdah
Annaba
Alger
Bejaia
Constantine
Setif
Batnah
Tebessa
Oran
Tiaret
Sidi bel Abbes
Biskra
Djelfa
Houari Boumediene
Oran / Es Senia
Bou-Saada
Bejaia / Soummam-Abane Ramdane
Djanet / Tiska
Illizi / Takhamalt
Setif
Tamanrasset / Aguenar
Jijel / Ferhat Abbas
Mecheria Ab
Annaba / Rabah Bitat
Constantine / Mohamed Boudiaf
Tebessa / Cheikkh Larbi Tebessi
Batna / Madracen (Mostepha Ben Boulaid)
Tillempt
Tiaret / Bou Chekif
Tindouf Ab
Chlef
Tlemcen / Zenata-Messali El Hadj
Boudghene Ben Ali Lotfi / Ouakda Ab
Mascara-Ghriss
In Guezzam
Bordj Mokhtar
Adrar / Touat-Cheikh Sidi Mohamed Belkebir Pvt
Mohamed Kheider / Biskra
El Golea
Hassi Messaoud / Oued Irara-Krim Belkacem
In Salah
Touggourt / Sidi Mahdi
Laghouat Ab
Timimoun
Ouargla Ab
Zarzaitine / In Amenas
Blida / Bufarik