Słowacja:
Kraj bańskobystrzycki
Kraj bratyslawski
Kraj koszycki
Kraj nitrzański
Kraj priaszewski
Kraj trenczyński
Kraj trnawski
Kraj żiliński