Namibia przeżywa najsurowszą suszę od 90 lat

Namibia doświadcza obecnie najcięższej suszy od 90 lat. Lokalne władze szukają sposobów na walkę ze zmianami klimatu i stymulowanie rolnictwa w przyszłości, powiedział w środę Przewodniczący Parlamentu Peter Katyavivi, donosi agencja informacyjna Xinhua.
535be802.jpg
© AFP
On rozmawiał z parlamentarzystami i organizacjami pozarządowymi na temat aktualnego stanu zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi w Namibii, które powinno znaleźć sposoby na uwolnienie potencjału biogospodarki.
Katyavivi dodał, że konieczne jest znalezienie sposobu radzenia sobie z klęskami żywiołowymi, ponieważ ponad 60% populacji Namibii bezpośrednio lub pośrednio zależy od rolnictwa i leśnictwa, a także od połowów słodkowodnych, aby utrzymać swoje źródła utrzymania.
f6d121f1.jpg
© newsafricanow.com
«Rosnąca populacja uzależniona od zasobów naturalnych w regionach północnych spowodowała wiele problemów ekologicznych, które również są ze sobą powiązane.
Niektóre skutki degradacji gruntów obejmują zmniejszoną produktywność rolnictwa, obniżoną jakość i ilość wody, a także erozję gleby i zwiększone powodzie. Degradacja ziemi jest spowodowana zarówno przez czynniki naturalne, jak i spowodowane przez człowieka» — dodał.

Prześlij Znajomym: