Przejdź do mobilnej wersji

Setki ludzi ewakuowano z powodu powodzi w północnej Brazylii

  1. Klęski żywiołowe

W wyniku powodzi i osunięć ziemi w północnych stanach Brazylii setki mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Co najmniej 6 osób zginęło w stanie Maranhao i 3 osoby w stanie Ceara, informuje Floodlist.

W stanie Maranhao władze ogłosiły stan wyjątkowy w kilku gminach z powodu niedawnych ulewnych deszczy. Około 800 rodzin zostało wysiedlonych. Rządy Federalne i Stanowe rozprowadzają pomoc humanitarną na dotkniętych obszarach.

Ponad 400 rodzin zostało ewakuowanych w stanie Para, ponieważ rzeki osiągnęły niebezpieczny poziom. Władze dwóch gmin ogłosiły stan wyjątkowy.

W stanie Ceara w dniu 20 marca ulewny deszcz spowodował osuwiska, w których zginęły co najmniej 3 osoby, a ewakuowanych zostało 245 osób. 15 domów zostało uszkodzonych.

W dniu 17 marca 30 rodzin zostało prewencyjnie ewakuowanych z domów wokół miasta Itapipoca z powodu zagrożenia powodzią i osunięciami ziemi.

Lokalne władze ogłosiły stan wyjątkowy w kilku regionach kraju.

W stanie Pernambuco ulewne deszcze spowodowały powodzie w dwóch gminach. Lokalne media donosiły o zalaniu domów i ewakuacji kilku rodzin.

Przeczytaj także