Przejdź do mobilnej wersji

Poszukiwania setek ofiar powodzi zatrzymano w Kongo

  1. Klęski żywiołowe

We wschodnim Kongu Czerwony Krzyż wstrzymał poszukiwania setek ofiar niedawnych śmiertelnych powodzi z powodu braku sprzętu do kopania, poinformował Reuters.

© Reuters

Błyskawiczne powodzie zmiotły na początku maja domy w wioskach Bushushu i Nyamukubi w prowincji Kiwu Południowe w Demokratycznej Republice Konga. Ponad 460 osób padło ofiarą klęski żywiołowej.

Przypuszczalnie setki ludzi są pogrzebane pod gruzami, kamieniami i błotem. Objętość śmieci nie pozwala na ręczne wyszukiwanie. Poszukiwania ofiar mogą zostać wznowione, jeśli władze prowincji zapewnią koparki mechaniczne i inny ciężki sprzęt.

Osuwiska i powodzie w dniu 4 maja były spowodowane ulewnymi deszczami.

Około 9 tysięcy osób ucierpiało z powodu klęski żywiołowej.

Przeczytaj także