Powódź w Nepalu, Bangladeszu i Indiach zabija około 500 osób (wideo)

Ponad 16 milionów osób dotkniętych sezonowymi powodziami w całej Azji Południowej, informuje BBC.

Według wstępnych danych około 500 osób padły ofiarami klęski żywiołowej w Nepalu, Bangladeszu i Indiach, a sytuacja powodziowa uległa pogorszeniu.
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC i KP) stwierdza, że jest to jeden z najgorszych kryzysów humanitarnych w regionie od wielu lat. Rosną obawy dotyczące niedoborów żywności i występowania chorób.
Martin Faller, zastępca dyrektora regionalnego IFRC, powiedział, że ponad jedna trzecia terytorium Bangladeszu i Nepalu została zalana, a także około 11 milionów osób cierpią w czterech północnych stanach Indii. Dziesięć tysięcy zostało ewakuowanych.
On również powiedział, że miliony ludzi w Nepalu, Bangladeszu i Indiach napotykają się na poważne niedobory żywności i choroby spowodowane zanieczyszczonymi wodami powodziowymi.

W Bangladeszu, gdzie poziom wód powodziowych osiągnął już rekordowego poziomu, oczekuje się, że w najbliższych dniach skutki klęski żywiołowej będą jeszcze poważniejszymi.
Nepalskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża stwierdziło, że rośliny żywnościowe w kraju zostały zniszczone, ponieważ powodzie objęły duże obszary gruntów rolnych.

Prześlij Znajomym: