Klęski żywiołowe

Lokalne władze zamknęły wszystkie ulice
Uważa się, że Wyspy Brytyjskie nie są związane z działalnością sejsmiczną powodującą tsunami
Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Tunezji zawiesiło zajęcia we wszystkich instytucjach edukacyjnych w wielu gubernatorstwach z powodu ulewnych deszczy
Lokalni mieszkańcy proszeni są również o przygotowanie się na ewentualną ewakuację
Burmistrz Wenecji Luigi Brunyaro powiedział, że poważne powodzie w Wenecji, które zanurzyło większość włoskiego miasta pod wodę, są bezpośrednim skutkiem zmian klimatu
Istnieją obawy, że wiele osób zostało rannych, domy zostały zniszczone, drzewa wykorzenione, a drogi zablokowane
Hipocentrum żywiołów leżało na głębokości zaledwie 10 km
Rząd ogłosił stan wyjątkowy i wzywa do zwiększenia międzynarodowego wsparcia, aby pomóc w radzeniu sobie z najgorszą klęską żywiołową przez wiele lat
Najbardziej dotknięte powodzią były miasta Zongo i Libengi w prowincji Południowe Ubangi
Bulbul uderzył w wybrzeże regionu Sundarbana, największego na świecie lasu namorzynowego, w którym żyją zagrożone gatunki zwierząt, w tym tygrysy bengalskie
Według raportów opublikowanych w sieciach społecznościowych trzęsienie ziemi było odczuwalne w Montpellier, Lyonie, Saint-Etienne, Grenoble, Awinionie i Marsylii
Zespoły ratownicze i helikoptery zostały wysłane na obszary dotknięte trzęsieniem ziemi; szpitale są w pełnej gotowości bojowej
Poziom wody w rzece Shabelle wzrósł, osiągając i przekraczając maksymalne wartości w mieście Beledweyn, co doprowadziło do ewakuacji 232 tys. osób
Centrum wydarzeń sejsmicznych zalegało na głębokości zaledwie 10 km
Wiatr uniósł w powietrze ciężkie przedmioty o masie do 60 kg i rozbił szkła
W dotkniętych obszarach stworzono schronienia dla osób, które chwilowo straciły dach nad głową. Wiele rodzin straciło swoje mienie
Służby awaryjne odebrały setki połączeń z powodu powalonych drzew blokujących drogi i linie kolejowe, a także zerwanych przewodów elektrycznych
Ewakuowano około 20 tysięcy osób
Według urzędnika dwóch poważnie rannych wysłano do miejscowego szpitala, a resztę do ośrodka medycznego
Od klęski żywiołowej poważnie są uszkodzone grunty rolne, infrastruktura i drogi
20 więcej wiadomości
W tej kategorii nie ma więcej wiadomości